thumb image

Zowel landelijk als regionaal is er veel aandacht voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. In Amsterdam wordt al sterk gefocust op luchtkwaliteit en geluidhinder. Er worden verstrekkende maatregelen getroffen. Voor het vrachtverkeer geldt binnen de Amsterdamse Ringweg inmiddels een milieuzonering. Voor lichte bedrijfswagens volgt die zonering binnen afzienbare tijd. Alleen voertuigen die aan de gestelde emissienormen voldoen mogen in de toekomst de binnenstad in. Voor wat betreft de geluidsbeperking zijn er ook al maatregelen genomen (o.a. programma Piek). Doelstelling is om het vrachtverkeer te beperken, zwaar verkeer te weren en stillere motoren te stimuleren.

Het concept van Mokum Mariteam zorgt voor:
• Minder fijnstof
• Minder CO2 uitstoot
• Minder geluidsoverlast
• Energiebesparing
• Duurzaam distributiesysteem
• Minder beperkingen dagrand distributie
• Voldoet aan programma Piek