thumb image

Het faciliteren van transport was een van de belangrijkste redenen om het Amsterdamse grachtensysteem aan te leggen. De grachten doorkruisten op fijnmazige wijze de stad. De koopmanshuizen met opslagzolders werden niet voor niets met hun gezicht naar het water gebouwd. Het goederentransport werd in Amsterdam zeer efficiënt geregeld via de grachten. Schepen vervoerden niet alleen goederen naar de pakhuizen en bedrijven, maar werden ook ingezet voor afvoer van bijvoorbeeld afval. Volgeladen schepen bepaalden het dagelijks beeld van de Amsterdamse grachten.

De afgelopen eeuw is het stedelijk vervoer van het water verschoven naar de weg. Vrachtwagens en bestelbusjes bepalen tegenwoordig het straatbeeld. De exponentiële groei van het wegtransport zorgt dat de wegen in het centrum, en zeker langs de grachten, geleidelijk aan zijn dichtgeslibd.

De economische nadelen hiervan zijn bekend. De aspecten tijd, rendement en efficiënt goederenvervoer hebben bedrijven die niet per se in de stad gehuisvest hoeven te zijn, gedwongen te verhuizen naar de periferie van de stad. De meeste overgebleven bedrijven zijn locatiegebonden, leven van de stad en hebben daar een belangrijke functie zoals horeca, winkels en van toerisme afhankelijke bedrijven.

De nadelige effecten van het transportprobleem op het milieu zijn overduidelijk. De luchtkwaliteit en voornamelijk de fijnstof problematiek zijn niet eenvoudig op te lossen.